Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Szczecinie poświadcza, że:
ZESPÓŁ MERITUM
wykonywał w 2010 roku dla Urzędu Morskiego tłumaczenie nieprzysięgłe z języka niemieckiego na język polski całości pozwolenia udzielonego Nord Stream przez niemiecki Federalny Urząd ds. Żeglugi i Hydrografii.
Tekst tłumaczony był w ciągu pięciu dni wartość zlecenia wynosiła 10 229,70 zł.
Poświadczamy, że Urząd Morski w Szczecinie korzystał wiele razy z usług tłumaczeniowych firmy Meritum.
Tłumaczenia zawsze były wykonywane z należytą starannością, zgodnie z ustalonymi terminami.