certyfikat TFI

Egzamin językowy TFI to inaczej certyfikat TOEIC® w języku francuskim. Stanowi on uzupełnienie oferty egzaminów językowych ETS o egzamin języka francuskiego dla środowiska pracy i biznesu. TFI skierowany jest do osób chcących zmierzyć swoje praktyczne umiejętności z języka francuskiego i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Honorowany przez setki firm na całym świecie, jest integralnym elementem systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

Forma egzaminu certyfikatu TFI

Egzamin TFI ma format testu wyboru i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części: rozumienie ze słuchu oraz czytanie.
Egzamin trwa 1 godzinę i 50 minut.
Pytania egzaminu oparte są o rzeczywiste sytuacje, które mają miejsce w codziennym życiu osób pracujących w firmach, gdzie wykorzystywany jest język francuski – rozmowy, spotkania, negocjacje, podróże służbowe, przyjęcia i uroczystości, korespondencja biurowa.
Wyniki egzaminu obrazuje skala ocen 5-495 punktów za każdą jego część, co łącznie daje punktację na skali 10-990 punktów.
Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała egzamin oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników egzaminu pozwala na przedstawienie certyfikatu np. pracodawcy, wraz z załączonym opisem kompetencji językowych pracownika.

przykładowy egzamin TFI:: Test my French

Przygotowanie do egzaminu TFI

Objectiv TFI
Podręcznik przygotowujący do egzaminu TFI prezentuje pełną strukturę egzaminu TFI w mini teście oraz pełnym zestawie egzaminacyjnym. Setki ćwiczeń przygotowujących do egzaminu, zarówno pod kątem słownictwa jak i gramatyki. Podręcznik w komplecie z płytą CD.

podręcznik egzaminu TFI

Organizacja egzaminu na certyfikat TFI

Egzamin TFI w Poznaniu i Szczecinie przeprowadza, podobnie jak egzamin angielskiego TOEIC, akredytowany ośrodek egzaminacyjny. Czyli Meritum.

Egzamin TFI, podobnie jak większość egzaminów w ofercie ETS, może być zorganizowany na życzenie firm, instytucji lub klientów indywidualnych.
Ponadto, polski oddział ETS Europe w Warszawie prowadzi regularne sesje egzaminacyjne w swoim Centrum Egzaminacyjnym w Warszawie. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z biurem ETS w Warszawie.
Egzamin TFI jest również dostępny we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych ETS w całej Polsce.
W sprawie kosztów i organizacji egzaminu *koszty, terminy, zapisy – prosimy o kontakt z naszym biurem. Biuro Meritum

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Meritum Link spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 104/3, o numerze NIP: 779-250-28-08 (dalej: Meritum) lub jej współpracowników moich danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia.

  1. Wszelkie informacje podane podczas składania zlecenia na tłumaczenie lub w dokumentach przekazanych do tłumaczenia stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu zrealizowania zleconego tłumaczenia oraz wystawienia faktury, rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Odbiorcą Państwa danych będą pracownicy i współpracownicy Meritum, biuro rachunkowe, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  2. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Przetwarzanie będzie prowadzone przez ustawowy okres niezbędny dla sprawozdawczości finansowej, po tym czasie dane te zostaną zlikwidowane z zachowaniem należytej staranności.
  3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD (biuro@filolodzy.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meritum, którego przedstawicielem na potrzeby administracji jest Agata Kania.
  5. Inspektorem ochrony danych w Meritum jest Agata Kania, e-mail: biuro@filolodzy.pl
  6. Dane podmiotu gospodarczego zawarte w przekazanych dokumentach mogą być wykorzystane w celu realizacji usługi, wsparcia prawnego, technicznego, w celach marketingowych oraz w celu prezentacji portfolio, z zachowaniem należytej staranności i zasad stosowania znaków towarowych. Każda osoba może złożyć sprzeciw, co do wykorzystania jej danych w celu marketingowym, Każda osoba może wnieść skargę do organu nadzorczego