Szybki kontakt z tłumaczami w Biurze tłumaczeń w Poznaniu… jest możliwy na kilka sposobów. Z radością czekamy na Państwa telefon. Zapraszamy też do biura na Głogowskiej, które jest otwarte. … Jeśli jednak chcą Państwo szybko wysłać wiadomość, załączniki do wyceny tłumaczenia  –  polecamy zdalny kontakt przez poniższy formularz!

Nowy numer telefonu stacjonarnego w biurze w Poznaniu. Zachęcany do różnych form kontaktu – odpowiemy na wszystkie pytania jak najszybciej i jak najpełniej.

Prosimy pamiętać, aby zaznaczyć pole wyboru ze zgodą na przetwarzanie danych

Kontakt z Biurem tłumaczeń Meritum w Poznaniu

Telefon: +48-61-814-33-20
Faks: +48-61-814-33-20
mail: biuro@filolodzy.pl
Nasz adres: Poznań, ul. Głogowska 104/3, kod 60-263

Formularz

W poniższym formularzu można też wysłać plik do wyceny:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Meritum Link spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 104/3, o numerze NIP: 779-250-28-08 (dalej: Meritum) lub jej współpracowników moich danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia.

  1. Wszelkie informacje podane podczas składania zlecenia na tłumaczenie lub w dokumentach przekazanych do tłumaczenia stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu zrealizowania zleconego tłumaczenia oraz wystawienia faktury, rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Odbiorcą Państwa danych będą pracownicy i współpracownicy Meritum, biuro rachunkowe, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  2. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Przetwarzanie będzie prowadzone przez ustawowy okres niezbędny dla sprawozdawczości finansowej, po tym czasie dane te zostaną zlikwidowane z zachowaniem należytej staranności.
  3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD (biuro@filolodzy.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meritum, którego przedstawicielem na potrzeby administracji jest Agata Kania.
  5. Inspektorem ochrony danych w Meritum jest Agata Kania, e-mail: biuro@filolodzy.pl
  6. Dane podmiotu gospodarczego zawarte w przekazanych dokumentach mogą być wykorzystane w celu realizacji usługi, wsparcia prawnego, technicznego, w celach marketingowych oraz w celu prezentacji portfolio, z zachowaniem należytej staranności i zasad stosowania znaków towarowych. Każda osoba może złożyć sprzeciw, co do wykorzystania jej danych w celu marketingowym, Każda osoba może wnieść skargę do organu nadzorczego