Co warto wiedzieć pytając o tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe, jak nazwa wskazuje wymagają przekładu przez tłumacza przysięgłego danego języka. W przeciwieństwie do innych przekładów, tłumaczenie przysięgłe jest ściśle uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego i dalszych przepisach.

Jeśli szukasz przekładów przysięgłych angielskiego przejdż tutaj:
tłumaczenia przysięgłe angielskiego

Podstawowe wyróżniki tłumaczeń przysięgłych to:

  • liczba-znaków-tłumaczenia liczba znaków na stronie: stała, tzw. strona przeliczeniowa obejmuje zawsze 1125 znaków, wliczając białe znaki (spacje) – prosimy pamiętać o tym przy wycenie.
  • strony-tłumaczenia-przysięgłego strony tłumaczenia, każda kolejna oraz na jego zakończenie, opatrzone są pieczęcią tłumacza przysięgłego przekładanego języka obcego wraz z jego odręcznym podpisem.
  • wyciąg tłumaczenia przysięgłego tłumaczenie obejmuje cały dokument, chyba że sporządzany jest wyciąg. Nie ma możliwości pomijania niektórych stron ważnych dla całości, albo zawierających ważne informacje. Takie działanie mogłoby zmienić treść i sens przekładu.
  • pieczęcie i podpisy w tłumaczeniu przysięgłym w przypadku wyciągu – pomijane są nieistotne dla tłumaczenia dane (typu adres w stopce, dane kontaktowe czy nr konta) co jest opatrzone odpowiednim zapisem. Tłumaczone są również pieczęcie i podpisy, jak również poprawki w dokumencie!
  • stawka minimalna. Więcej na stronie cennik tłumaczeń w Poznaniu

Dodatkowo, istnieje specjalny nagłówek rozpoczynający tekst przekładu, a na końcu tłumaczenia wpisana jest odpowiednia formuła z danymi tłumacza wraz z numerem jego uprawnień zawodowych, oraz dane repertorium. Podobnie bowiem jak notariusz, tłumacz przysięgły zobowiązany jest rejestrować każde tłumaczenie przysięgłe w specjalnym rejestrze, zwanym Repertorium czynności tłumacza przysięgłego.

Dokumenty można także przesłać do nas pocztą lub kurierem na adres Biura tłumaczeń: Dane adresowe naszego biura – w części Kontakt

Tłumaczenie przysięgłe ze skanu?

Owszem, jest to możliwe. Dopuszcza się tłumaczenie, jednak dokument końcowy będzie opatrzony zapisem potwierdzającym zgodność tłumaczenia z dokumentem przedstawionym w formie skanu /faksu /kopii elektronicznej (nie z oryginału). Oczywiście napis ten będzie w języku tłumaczenia. Celem sprawdzenia możliwości wysłania dokumentu, przejdź do Formularza z danymi adresowymi biura albo wyślij do nas faks.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Na przykład: wszelkie dokumenty urzędowe i sądowe, pisma urzędowe, dyplomy, świadectwa, akta personalne, zaświadczenia lekarskie, dokumenty założycielskie spółek, faktury, certyfikaty, dokumenty przetargowe i inne. Często osoby szukające na hasło „tłumaczenia przysięgłe Poznań” nie wiedzą, że opłaca się pojedynczy dokument przełożyć przysięgle, bo: mamy dokument państwowy, ważny dożywotnio i bezterminowo, a cena za pojedynczą stronę jest zbliżona *w konkretnym przypadku prosimy o przedłożenie pliku w /biurze celem wyceny.

Aby przeczytać więcej na temat tłumaczeń pisemnych przejdź do części: tłumaczenia pisemne Poznań