tłumaczone języki

Jednym z pytań zadawanych w biurze tłumaczeń Meritum jest lista tłumaczonych języków przez nas. Poniżej podajemy przykładowe tłumaczone języki, z których (i na które) wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne w Biurze tłumaczeń. Klikając w nazwę języka obcego można otrzymać dalsze informacje o nim oraz kontakt do tłumacza.

Przykładowo: “język francuski” klikamy i mamy stronę o języku francuskim oraz link do formularza kontaktowego z tłumaczem francuskiego.

Lista języków zarówno źródłowych jak i docelowych w porządku alfabetycznym wygląda następująco:

 

Przypominamy, że kolejność języków nie pokazuje częstości ich tłumaczenia. Nie jest to zamknięty spis możliwych i wykonywanych w Meritum tłumaczeń. Co to oznacza dla Państwa? Że można zwrócić się do nas o tłumaczenie innych języków świata, na przykład chińskiego.

Biuro tłumaczeń Poznań

Zapraszamy do biura tłumaczeń w Poznaniu.

Dawna strona formularza podawała powyższy spis lecz straciła techniczną aktualność, w celu kontaktu z nami zapraszamy do części: kontakt z Biurem Meritum