język angielski flaga

flaga języka angielskiego

Język angielski wywodzi się z języków zachodniogermańskich i jest to aktualnie najczęściej używany język świata będący oficjalnym lub urzędowym językiem w około 50 krajach na całym świecie. Od XX wieku język angielski stanowi również jeden z oficjalnych języków ONZ, UE i NATO, zastepując niejako francuski.

Jednakże, pomimo, iż we wszystkich tych przypadkach używa się teoretycznie tego samego języka  angielskiego, to jego wewnętrzne zróżnicowanie może czasami powodować, że użytkownicy mogą nie rozumieć się nawzajem lub uważać, że rozmówca popełnia błędy językowe.

Język angielski jest oficjalnym językiem wielu krajów w różnych częściach świata: Wielkiej Brytanii,  USA, Indiach, Australii. Mówią nim dziś miliony  ludzi.

Największe różnice można zauważyć w porównaniu języka angielskiego w odmianie brytyjskiej i odmianie amerykańskiej.

Angielski przywędrował do Ameryki Północnej (obecnych Stanów Zjednoczonych) wraz z europejskimi kolonistami i tam rozwijał się i ewoluował niezależnie od swojego brytyjskiego brata. Dużo mocniej, niż na przykład w Australii. Pojawiły się różnice w akcencie, słownictwie: winda – bryt. lift; amer. elevator, używanych końcówkach -or /-our, -re / -er, airplane vs aeroplane, a także w gramatyce.

Tłumacz angielski w Poznaniu

W Meritum mamy najlepszego tłumacza języka angielskiego i takie zróżnicowanie języka nie jest niczym nowym dla przekładającego. Dodajmy, że przez lata pracy nad tłumaczeniem angielskiego wypracowaliśmy wiele zasad, poszerzanych wraz z pojawianiem się nowych dokumentów angielskojęzycznych – np. z różnych stanów USA. Tłumacz zawsze dostosuje język do wersji języka obowiązującej w kraju składania dokumentów.

Sprawdź ofertę tłumacza angielskiego w Poznaniu
kontakt z tłumaczem angielskiego