Język estoński to dla nas Polaków jeden z najdziwniej brzmiących języków europejskich. Wynika to z faktu, że język polski i język estoński oprócz tego, że obydwa używają alfabetu łacińskiego do potrzeb zapisu, właściwie nic nie łączy.

Gdzie leży Estonia? W północnej Europie. To wie każdy, podobnie jak znany jest fakt, że Estonia stała się , wraz z bratnimi państwami, Łotwą i Litwą, po upadku demoludów, najpierw członkiem NATO a później Unii Europejskiej. Niewiele więcej wiemy o tym niewielkim narodzie. Może poniższa ilustracja powie nam coś na temat tego kraju, np. jak wygląda krajobraz:

jezyk estoński i krajobraz(źródło:demotywatory)

Język estoński pochodzi z rodziny języków ugrofińskich i podczas gdy język polski opiera się zasadniczo na spółgłoskach, estoński opiera się głównie na samogłoskach tworząc długie i niewymawialne dla większości Europejczyków ciągi głosek czy liter. Oprócz standardowych samogłosek spotkanych w języku polskim, estoński wykorzystuje również õ, ä, ö, ü. Wśród estońskich łamańców językowych możemy trafić, między innymi, na: Jäääär – brzeg lodu albo Kõueöö – grzmotliwa noc. Jednak, pomimo swojej rzekomej dziwaczności i stosunkowo nielicznej grupy osób posługujących się tym językiem (nieco ponad milion mieszkańców Estonii), język ten nie jest zagrożonym wyginięciem.

Sprawdź ofertę tłumacza estońskiego w Poznaniu
kontakt z tłumaczem estońskiego

Wynika to z faktu, że stanowi on jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej, co oznacza, że wszystkie dokumenty wydawane przez organa tej organizacji, muszą być tłumaczone na język estoński. Podróżując do Estonii pozostaje nam porozumiewanie się w języku angielskim. Ewentualnie niemieckim.