niemiecka flaga prostsza niż język niemieckiJęzyk niemiecki, czyli podstawa – wraz z językiem angielskim – pierwszej i najpopularniejszej grupy tłumaczonych w Meritum języków obcych. Co ciekawe, w Poznaniu tłumacze przysięgli tego języka stanowią najliczniejszą grupę z listy ministerialnej.

Językiem niemieckim posługują się nasi zachodni sąsiedzi – a także Austriacy i większość Szwajcarów. Posługuje się nim również sporo Szwedów, Duńczyków, Belgów czy Norwegów. Wywodzi się (należąc do nich zarazem) z języków germańskich, a jego standardowa wersja oparta jest na Biblii Marcina Lutra. Język ten ma bardzo uporządkowaną gramatykę i każdy wyraz zastosowany w zdaniu ma swoje ścisłe miejsce. Dla Polaków jest to jeden z wielkich plusów niemieckiego, porządek. Pozwalający na dużo łatwiejsze zrozumienie słowa mówionego, niż przejście do płynnego mówienia. Dlatego zapewne rodacy sądzą ze znają język niemiecki po tym, iż sporo potrafią zrozumieć. Następną sprawą na której warto się skoncentrować mówiąc o niemieckim, jest fantastyczny świat niemieckiego słowotwórstwa.

Do tworzenia nowych słów niemiecki wykorzystuje metodę składania dwóch już istniejących wyrazów, które wspólnie mają dać nowe znaczenie. Jest to prosta i logiczna metoda, dzięki której mamy takie słowa, jak der zahnarzt (dentysta) składające się z wyrazy arzt (lekarz) i zahn (ząb). Jednak metoda ta doprowadziła również do powstania niezwykle długich wyrazów, jak Lebensabschnittpartner (osoba, z którą aktualnie się spotykam), Freundschaftsbezeigungen (okazywanie przyjaźni), czy Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego).

Podobne zjawisko słowotwórcze znajdziemy w językach skandynawskich a na wielką skalę występuje w  języku fińskim.

Sprawdź ofertę tłumacza niemieckiego w Poznaniu
kontakt z tłumaczem niemieckiego

Tym, co mocno utrudnia nam dogłębne nauczenie się języka, jest odmiana przez osoby, zupełnie inna niż nasza w języku polskim. To podobieństwo, a zarazem różnicę, znaczeniowo można zestawić z false friends. Niestety, dla poprawnego wypowiadania się należy nauczyć się odmiany w zasadzie na pamięć, niewiele jest tu zasad – typu ocena czy słowo jest rodzaju żeńskiego po końcówce. Gdyby nie to Der Die Das…

Polecamy esej Marka Twaina Awful German Language, który w humorystyczny sposób przedstawia zagadnienia gramatyczne języka niemieckiego.